Wat is het afstand van verhaal?

De verzekering met afstand van verhaal is een verzekering die door een eigenaar of mede-eigendom wordt afgesloten voor een woning die hij verhuurt. Dit is een traditionele brandverzekeringspolis, waaraan een clausule van afstand van verhaal is toegevoegd.
De gemakkelijkste manier is om een voorbeeld te nemen.

Stelt u zich eens voor: u bezit een klein gebouw in Etterbeek met vier eenheden. U heeft een brandverzekering afgesloten met afstand van verhaal om uw eigendom te beschermen.
U kunt op uw twee oren slapen, want ook als uw huurder, die zelf geen verzekering heeft, schade veroorzaakt in uw appartement, dekt uw verzekering (onder bepaalde voorwaarden) de gemaakte kosten.

Het is echter aangeraden om uw huurder te informeren dat deze verzekering zijn persoonlijke bezittingen (meubels, enz.) niet dekt in geval van brand en diefstal.Wij raden u aan om deze informatie op te nemen in de huurovereenkomst in het begin van de verhuring en de kosten licht te verhogen (het equivalent van de extra kosten die verbonden zijn aan de clausule van het afstand van verhaal). Door deze clausule te onderschrijven, zal de huurder in ieder geval minder betalen dan door het afsluiten van een huurverzekering aan zijn kant.

Deze Clausule heeft twee voordelen voor de eigenaar:

  • U hoeft geen jaarlijkse controle uit te voeren om na te zien of uw huurder een huurverzekering heeft afgesloten om eventuele schade te dekken.
  • U neemt het risico niet dat twee verzekeraars zich tegen elkaar richten in geval

UNE QUESTION ?

Contactez l'équipe J&J